ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Η Inspire Geoweb είναι εταιρεία παροχής καινοτόμων και εξειδικευμένων υπηρεσιών Πληροφορικής και Γεωπληροφορικής. Σχεδιάζει και αναπτύσσει υψηλής ποιότητας εφαρμογές και ιστοσελίδες, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ανάπτυξης και τη σχεδίαση.

 • Ανάπτυξη Web Εφαρμογών
 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
 • Δημιουργία Eshop
 • Digital Marketing & SEO

Custom Applications

 • WebGIS Apps
 • Web Apps
 • Android Apps
 • Desktop Apps
 • Cross-Platform Apps
 • Υποστήριξη/Ανάπτυξη Geoserver
 • Υποστήριξη/Ανάπυξη GeoWebCache
 • Υποστήριξη ArcGIS Server
 • ArcGIS
 • QGIS
 • CityEngine
 • AutoCAD

Military Εφαρμογές

 • Τακτική Σχεδίαση
 • Συντεταγμένες
 • Εκτύπωση υπό κλίμακα
 • Εργαλεία Ανάλυσης
 • 3D απεικονίσης
 • Offline χάρτες

Web Services

 • OGS Web Services
 • ArcGIS Services
 • Rest Services
 • OGC WPS
 • ArcGIS Geoprocessing Services

Βάσεις Δεδομένων

 • MySQL
 • PostGIS
 • MBTiles

ESRI Support

Arcmap, ArcGIS pro, CityEngine, ArcGIS online, Web appBuilder, Dashboard, Portal, Map/Feature/Geoprocessing Services, ArcSDE, Mapping, Cache

Web Map APIs

 • ArcGIS API for JavaScript
 • OpenLayers
 • Leaflet
 • Ol-Cesium
 • Cesium
 • Google maps API

Εξειδικευμένες Εφαρμογές

 • Real Estates
 • Τοπογραφικά
 • VR Ξεναγήσεις
 • 3D WebGIS
Μεθοδολογική πρόσεγγιση στην επίλυση προβλήματος

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Ανάλυση απαιτήσεων

Ανάλυση απαιτήσεων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Έλεγχος και παράδοση

Έλεγχος & Παράδοση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


Παρέχουμε υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος είτε αναπτύσσοντάς το εκ νέου είτε αναβαθμίζοντας το δικό σας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:


Πολυετής Εμπειρία

Πολυετή Εμπειρία
Τεχνογνωσία
Εξειδίκευση

Συνέπεια & Εμπιστοσύνη

Συνέπεια & Εμπιστοσύνη
Ασφάλεια

Συνεχής Υποστήριξη

Συνεχή Υποστήριξη

Ταχύτητα Εξυπηρέτησης

Γρήγορη Ταχύτητα
Προσαρμοστικότητα

We simply provide solutions for all Geo in the Web!

Είστε έτοιμοι για το Project σας;